Deklaracja poparcia

Deklaracja poparcia
Społecznego Ruchu Świętowania Niedzieli

 
Zgodnie z zamysłem Boga Stworzyciela i Odkupiciela ludzkości oraz całego porządku świata, przypomnianym w Liście Apostolskim Jana Pawła II Dies Domini, kierując się jednocześnie społecznym nauczaniem Kościoła, jak również w nawiązaniu do dążeń solidarnościowych i wolnościowych oraz postulatów strajkowych sierpnia 1980 i innych domagających się uznania słusznych praw pracowniczych.

Ja (niżej się deklarujący) uroczyście przyrzekam: 
  • dbać o świąteczny charakter Dnia Pańskiego – Niedzieli,
  • szerzyć w przestrzeni społecznej wartość uroczystego charakteru Niedzieli,
  • dbać o chrześcijański wypoczynek własnej rodziny w Niedzielę,
  • dążyć do zmiany prawa i stylu życia, by nie czynić z Dnia Pańskiego jeszcze jednego dnia pracy,
  • jako pracownik walczyć o Niedzielę jako dzień wolny od pracy wszędzie tam, gdzie nie jest ona konieczna,
  • z chciwości lub dla zaspokojenia nastawienia konsumpcyjnego nie zabiegać w Niedzielę o pracę zarobkową,
  • jako pracodawca nie zmuszać ludzi do pracy w Niedzielę kosztem ich więzi z Bogiem, rodziną, wspólnotą, w której żyją,
  • jako konsument nie robić zbędnych zakupów w Niedzielę. 
 
Ruch Świętowania Niedzieli
poparło już:

618

osób
 
 
 

Twój adres e-mail jest bezpieczny. Nikomu nie udostępniamy Państwa danych.