Inauguracja Społecznego Ruchu Świętowania Niedzieli

INAUGURACJA DZIAŁALNOŚCI
SPOŁECZNEGO RUCHU ŚWIĘTOWANIA NIEDZIELI

11.03.2011 r., o godz. 16.00 w legnickim klasztorze oo. franciszkanów w obecności biskupa diecezjalny Stefana Cichego, przedstawicieli związków zawodowych, różnych ruchów i stowarzyszeń katolickich oraz wielu osób zainteresowanych zainaugurowana została działalność Społecznego Ruchu Świętowania Niedzieli. Na czele zarządu koordynującego prace Ruchu stanął przewodniczący NSZZ „Solidarność” Regionu Zagłębia Miedziowego pan Bogdan Orłowski. Przewodniczący rozpoczął sesję inauguracyjną od słów powitania, przypominając jednocześnie początki inicjatywy, która narodziła się w ubiegłym roku na wiosnę. Jak mówił przewodniczący Ruchu: „w ciągu kilku miesięcy została przygotowana lista osób i stowarzyszeń, które zostały zaproszone do udziału w tej inicjatywie (…) Ideą Ruchu – podkreślił – jest uświadamianie ludzi dotyczące świętowania niedzieli. Nie jest naszym zadaniem zamykanie hipermarketów i zakładów pracy w niedzielę. Chodzi o uświadomienie, że niedziela jest dniem świętowania, że jest wyjątkowym, wolnym dniem w tygodniu, a dla chrześcijanina świętym”. Następnie ks. dr Marek Kluwak wygłosił prelekcję nt. „Niedziela jest święta”. W swoim wystąpieniu, na przykładzie dzieła stworzenia, wyprowadzenia z Egiptu i zawarcia przymierza, przypomniał pierwotny zamysł Boży o dniu wolnym od wszelkich prac niekoniecznych. Na zakończenie przypomniał także o edykcie cesarza Konstantyna Wielkiego z 3.03.321 r., na mocy którego w całym Cesarstwie Rzymskim „sędziowie, mieszczanie i wszyscy uprawiający rzemiosło” mieli „odpoczywać w godnym wielkiej czci dniu Słońca”. Mówca podkreślił, że dokument, który w pierwszym okresie nie obejmował ludności wiejskiej, szybko się rozpowszechnił. Umożliwiał on bowiem korzystanie z dnia wolnego od pracy. Kolejnym mówcą był pan Andrzej Tomaszewski, przewodniczący legnickiego oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana, który rozpoczął od zwrócenia uwagi na zanik słowa „niedziela” z codziennego języka i zastąpienia go pojęciem „weekend”. Poprzez przypomnienie opisów niedzieli jako dnia świętego i wolnego od pracy w literaturze pięknej oraz w prozie, przeszedł do dnia poprzedzającego niedzielę, jako przygotowującego do świętowania. Zakończył natomiast stwierdzeniem, że u dzisiejszego człowieka została zachwiana idea świętowania niedzieli, w wielu rodzinach jest to bowiem dzień jak co dzień, nie różniący się niczym szczególnym od pozostałych dni tygodnia. Tego dnia, po części konferencyjnej, w katedrze legnickiej pod przewodnictwem biskupa legnickiego Stefana Cichego odprawiona została Msza św. w intencji inicjatorów i popierających Ruch. W homilii biskup Cichy mówił m.in. o znaczenie konkretnych terminów, których sens próbuje się przeinaczyć czy zmienić w dzisiejszych czasach: „Wiele współczesnych osób zatraciło sens niedzieli, a przecież to dzień, w którym mamy oddać chwałę Bogu – mówił biskup. – Trzeba pomóc innym świętować niedzielę”. Przypomniał list Jana Pawła II z 1998 r. Dies Domini o świętowaniu Dnia Pańskiego, który porusza wiele aspektów odnoszących się do świętowania niedzieli. Zachęcił do czytania tego listu, który jest cenny w swej treści dla każdego chrześcijanina. „Wyrażam ogromną radość z powstania Społecznego Ruchu Świętowania Niedzieli i modlę się w intencji tych, którzy ten Ruch będą popierali, aby niedziela była zawsze Boża i nasza” – powiedział na zakończenie homilii biskup Cichy. Na zakończenie Mszy św. biskup legnicki jako pierwszy złożył podpis pod deklaracją poparcia dla Społecznego Ruchu Świętowania Niedzieli. Deklaracja nawiązuje w swej treści do dążeń solidarnościowych i wolnościowych oraz postulatów strajkowych sierpnia ’80 i innych domagających się uznania słusznych praw pracowniczych, w tym wolnego dnia od pracy. Deklaracji, które trafią do parafii i będą rozdawane tym wiernym, którzy zechcą poprzeć Społeczny Ruch Świętowania Niedzieli przygotowano kilkadziesiąt tysięcy sztuk. Oprócz deklaracji poparcia przygotowana została książeczka Niedziela jest święta (Legnica 2011), w której przedstawiono główne myśli papieskiego listu Dies Domini oraz zaprezentowano Niedzielny Dekalog Katolika.
Ks. Piotr Duda