KONFERENCJA w rocznicę podpisania ekumenicznego apelu o poszanowanie i chrześcijańskie świętowanie niedzieli w Polsce - 20 lutego 2016 r.

„By na nowo odkryć dzień Pański”
Konferencja
w I-szą rocznicę podpisania
Ekumenicznego apelu o poszanowanie i chrześcijańskie świętowanie niedzieli w Polsce (20.01.2015 r.)

Termin: 20 luty 2016 r.
Miejsce: aula Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej, ul. Jana Pawła II 1, 59-220 Legnica.

Propozycja planu:
10:00  Modlitwa na rozpoczęcie.
Wprowadzenie w konferencję – ks. kan. dr Bogusław Wolański.
10:15  Prelekcja I: Niedzielne spotkanie z Chrystusem i jego oddziaływanie na szarość codziennego życia – ks. Jerzy Gansel, proboszcz parafii ewangelickoaugsburskiej w Legnicy.
10:45  Prelekcja II: Niedziela w świetle Katechizmu Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego „Chrystus – nasza Pascha” – ks. prot. dr Mirosław Drapała, proboszcz parafii greckokatolickiej w Legnicy.
11:15  Przerwa na kawę.
11:55  Film dokumentalny „Niedziela jest święta”.
12:30  Prelekcja III: „Pamiętaj, aby dzień święty święcić” – w świetle nauki Kościoła Prawosławnego – ks. prot. mgr Lubomir Worhacz, proboszcz parafii prawosławnej w Legnicy.
13:00  Prelekcja IV: Dlaczego mamy świętować w niedzielę? – argumenty Listu apostolskiego św. Jana Pawła II Dies Domini.– ks. prał. dr hab. Bogusław Drożdż, prof. PWT Wrocław, Kościół rzymsko-katolicki, Społeczny Ruch Świętowania Niedzieli.
13:30  Głos gości. Dyskusja.
14:00  Odczytanie apelu o poszanowanie i chrześcijańskie świętowanie niedzieli w Polsce i modlitwa na zakończenie.