Relacja z debaty publicznej o świętej i wolnej niedzieli - 16 listopada 2013 r.

Relacja z debaty publicznej o świętej i wolnej niedzieli
(Centrum Spotkań im. Jana Pawła II, 16.11.2013)
 
Legnicki Społeczny Ruch Świętowania Niedzieli (SRŚN) stał się inicjatorem kolejnego wydarzenia upowszechniającego świadomość społeczną na temat świętości i rodzinnego przeżywania niedzieli. Była nią debata publiczna.

„Zgromadziły nas tutaj słowa: Pamiętaj, abyś dzień święty święcił, a także te, które mówią nam żeby w niedzielę i święta uczestniczyć we Mszy św. i powstrzymywać się od prac niekoniecznych – mówił do uczestników spotkania ks. prof. dr hab. Bogusław Drożdż, sekretarz Ruchu – po raz pierwszy gromadzi nas taka formuła spotkania, podczas którego chcemy odpowiedzieć sobie nie tylko na pytanie, czy niedziela jest święta, ale czy także powinna być wolna?”

Debata publiczna na temat świętej i wolnej niedzieli odbyła się w sobotę 16 listopada, w legnickim Centrum Spotkań im. Jan Pawła II, gromadząc przedstawicieli różnych środowisk. Wśród nich znaleźli się m.in. przedstawiciele Akcji Katolickiej, Duszpasterstwa Rodzin, NSZZ Solidarność, słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana, Duszpasterstwa Ludzi Pracy ’90 czy też mediów katolickich i świeckich.

Podczas moderowanego spotkania zwrócono uwagę na sposób świętowania niedzieli. Z jednej strony przypomniano, że jest to czas, który powinien być przeżywany w łączności z Bogiem, a z drugiej, w łączności z rodziną. – „To rodzinny stół powinien być miejscem łączącym rodzinę, szczególnie wtedy, gdy oboje z rodziców w ciągu tygodnia są zaangażowani w pracę zawodową. W niedzielę dzieci powinny mieć swoich rodziców dla siebie. Powinniśmy być więc solidarni z rodzicami, którzy często są przymuszani do pracy w niedzielę, a okażemy ją, nie robiąc w niedzielę zakupów” – mówił przewodniczący NSZZ Solidarność Regionu Zagłębie Miedziowe Bogdan Orłowski.

Przypomniano także list Jana Pawła II z 1998 r. o świętowaniu niedzieli Dies Domini, w którym można odnaleźć wiele podpowiedzi ze strony Ojca Świętego, jak i w jakim kontekście religijnym powinien być ten dzień przeżywany.

O świątyni i parafii jako miejscu spotkania z Bogiem i we wspólnocie z innymi, mówił ks. dr Andrzej Ziombra, proboszcz legnickiej parafii pw. św. Jacka. Podzielił się przy tym swoim doświadczeniem, że przestał w parafii używać określeń „Msza św. dla dzieci”, „Msza św. dla młodzieży”. – „Przy takich określeniach pytam się o rodzinę, gdzie rodzina ma ‘swoją’ Mszę św.? Kiedy dzieci mają wpatrywać się we wzór swoich rodziców, modlących się na kolanach w kościele?” – pytał ks. Ziombra. Odpowiadając na to pytanie, powiedział, że w swojej pracy duszpasterskiej wraz z księżmi  współpracownikami zapraszają na Mszę św. rodziny wraz dziećmi, a homilie wtedy są głoszone i do dzieci, i do dorosłych. Podkreślił też znaczenie niedzieli jako dnia umacniającego więzy rodzinne. – „Najlepszym do tego miejscem jest wspólny stół i wspólny posiłek świąteczny. To nie tylko czas posiłku, ale rozmowy, wymiana doświadczeń, dzielenia się radościami i troskami” – mówił proboszcz parafii św. Jacka.

„Niedziela powinna być święta, ale powinna być też wolna od przymusowej pracy” – powtarzali kolejni zabierający głos uczestnicy debaty. Wspominali też sposób przeżywania niedzieli w swoich domach rodzinnych. 

Podczas debaty przypomniano również o tegorocznej i to dwukrotnej obecności przedstawicieli Ruchu na konferencji i spotkaniu w murach Senatu i Sejmu (głos Stanisławy Repy), czy też o zorganizowanych działaniach na rzecz wolnej niedzieli dziejących się poza granicami Polski (Stanisław A. Potycz), jak i sposobie promocji świętej i wolnej niedzieli w mediach (Stanisław Obertaniec). 

„Niedziela daje nam pewną perspektywę, pewien sens, pewne twórcze zróżnicowanie. To pozwala nam dostrzegać obecność religii w kulturze, dostrzegać Pana Boga. To pozwala kształtować prawdziwy humanizm, który broni się przed laickością, przed ateizmem, a otwiera się na racjonalność. Ona otwiera rozum człowieka na wiarę, na Boga. Niedziela daje także bogactwo ludzkiego wnętrza, czego mogliśmy dziś doświadczyć, słuchając wypowiedzi poszczególnych osób” – mówił w podsumowaniu ks. Bogusław Drożdż. 

Całość spotkania prowadził ks. Waldemar Wesołowski, rzecznik diecezji legnickiej, a towarzyszył temu wydarzeniu trzykrotny występ Zespołu Tanecznego „Flesz” Młodzieżowego Centrum Kultury w Legnicy.
Ks. Piotr Nowosielski