Relacja z KONFERENCJI EKUMENICZNEJ W LEGNICY (20.02.2016)

W Legnicy 20 lutego odbyła się pierwsza ekumeniczna konferencja poświęcona świętowaniu niedzieli. Spotkanie zaplanowano z okazji pierwszej rocznicy podpisania apelu Kościołów chrześcijańskich w Polsce o poszanowanie i świętowanie niedzieli. W sympozjum wzięli udział przedstawiciele Kościoła katolickiego, greckokatolickiego, prawosławnego i ewangelicko-augsburskiego oraz przedstawiciele parlamentarzystów, władz lokalnych i osoby zainteresowane tym tematem. Nie mogło też zabraknąć członków Społecznego Ruchu Świętowania Niedzieli, z przewodniczącym Bogdanem Orłowski, którzy byli inicjatorami tego spotkania. „Poprzez tę konferencję chcieliśmy pokazać, że sprawa niedzieli jako dnia wolnego od pracy i dnia świętego łączy wszystkich wyznawców chrześcijaństwa, których w Polsce jest zdecydowana większość” – powiedział w imieniu organizatorów ks. Bogusław Wolański. Podkreślił też, że pomysł zorganizowania takiej formy spotkania związany był z apelem o poszanowanie i świętowanie niedzieli, który w ubiegłym roku podpisali przedstawiciele Kościoła katolickiego i wszystkich Kościołów chrześcijańskich skupionych w Polskiej Radzie Ekumenicznej. O tym wydarzeniu powiedział ks. Bogusław Drożdż obecny na uroczystości, która odbyła się w Warszawie w styczniu ubiegłego roku. Zaznaczył, że myślą przewodnią apelu były słowa przypominające, że „po wielodniowej pracy człowiek ma prawo nie tylko do odpoczynku, ale także – jako chrześcijanin – do świętowania dnia Pańskiego zgodnie ze swoją wiarą”. Apel ten skierowany był zarówno do wszystkich chrześcijan, ale też do pracodawców, parlamentarzystów i wszystkich ludzi dobrej woli. Działania na rzecz przywrócenia niedzieli jako dnia wolnego od pracy, ale też jako dnia świętego, podejmowane są już od wielu lat przez Społeczny Ruch Świętowania Niedzieli, który działa w diecezji legnickiej. O jego inicjatywach mówił we wstępnie do konferencji ks. Bogusław Wolański. Podczas sympozjum prelekcje wygłosili wszyscy przedstawiciele Kościołów chrześcijańskich działających w Legnicy. Odbyła się też projekcja filmu zrealizowanego na zlecenie Społecznego Ruchu Świętowania Niedzieli przez telewizję Lumen, pt. Niedziela jest święta.