Relacja ze spotkania w Częstochowie - 15 czerwca 2013 r.

W obronie świętej i wolnej niedzieli

W ostatnim czasie pojawia się coraz więcej inicjatyw różnych środowisk, które czynią starania, by w naszej Ojczyźnie przywrócić świąteczny charakter Dnia Pańskiego – Niedzieli. Od lat wiele ważnych akcji podejmuje pan Alfred Bujara, przewodniczący sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ Solidarność. Wszystko co czyni, opublikowane jest na stronie internetowej www.wolnaniedziela.pl Innym ważnym środowiskiem jest Akcja Katolicka w Polsce. Od maja 2013 r. prowadzona jest akcja plakatowa i formacyjna zatytułowana „W niedzielę świętuję – w niedzielę nie kupuję”. Za tymi działaniami stoi bardzo aktywna Prezes Zarządu Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej pani mecenas Halina Szydełko. O tej inicjatywie można przeczytać na stronie www.ak.org.pl Celem tej kampanii jest zwrócenie uwagi nie tylko na świętość niedzieli, ale także na prawa ludzi pracy do godnego życia, odpoczynku, spędzania czasu z rodziną. 

W działalność na rzecz świętej i wolnej niedzieli aktywnie włączają się również parlamentarzyści. Warto w tym miejscu przypomnieć, że w styczniu 2013 r. z inicjatywy senator Doroty Czudowskiej odbyła się konferencja w Senacie z udziałem członków Społecznego Ruchu Świętowania Niedzieli z diecezji legnickiej zatytułowana „Świętowanie niedzieli kluczem chrześcijańskiej tożsamości”. Konferencję tę prowadził senator Michał Seweryński, przewodniczący Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Jej owocem jest inicjatywa wysyłania petycji obywatelskich do Senatu RP z prośbą o zmianę prawa, które zagwarantuje możliwość uszanowania niedzieli jako dnia Kościoła, człowieka i rodziny. Akcję prowadzi Społeczny Ruch Świętowania Niedzieli i nosi ona tytuł „Aby zbudować społeczeństwo o ludzkim obliczu”. Również grupa ponad 80 posłów z różnych ugrupowań zaproponowała w maju 2013 r. projekt zmian w Kodeksie pracy przewidujący zakaz pracy w placówkach handlowych w niedziele.

Dalsze działania podejmowane są nieustannie przez Społeczny Ruch Świętowania Niedzieli, o czym można przeczytać na stronie www.swietowanieniedzieli.pl

Osoby odpowiedzialne za wyżej wymienione inicjatywy spotkały się w sobotę 15 czerwca 2013 r. w Częstochowie. Inicjatorem zebrania była pani mecenas Halina Szydełko, szefowa Akcji Katolickiej w Polsce. Podczas ponad półtoragodzinnej dyskusji próbowano skoordynować wszystkie działania, by razem w jednym przymierzu walczyć o uszanowanie Dnia Pańskiego w Polsce. Osoby z różnych środowisk są gwarantem dotarcia do większej liczby społeczeństwa. Mamy nadzieję, że wspólne działania, oparte na modlitwie przyniosą końcowy sukces, tak bardzo potrzebny naszej katolickiej Ojczyźnie. Owocem spotkania jest zaplanowanie konferencji w Sejmie RP we wrześniu 2013 r., podczas której mają być podjęte decyzje, co do dalszych kroków wspólnego działania.

Ks. Bogusław Wolański